O nama

 

ASED se osniva sa ciljem poboljšanja i povećanje kulturne i zabavne ponude pretežno za mlade ljude na Kosovu, pospešivanja procesa pomirenja i integracije iniciranjem i realizacijom neformalnog obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške konceptu aktivnog građanstva, uvažavajući specifičnosti manjinskih zajednica unutar demokratskog društva, te ekonomsko – socijalnim razvojem zajednica na Kosovu. Podsticanje i osnaživanje civilnog demokratskog učešća, samo-zastupanja i aktivizma. Naglašavanje i promovisanje zajedničkih ciljeva, interesa i problema, kao što su: kultura, zabava, umetnost i omladinski aktivizam, ljudska I manjinska prava, prava zena, zabrana diskriminacije.

IDEJA

ASED je neprofitna, ne-vladina organizacija osnovana sa idejom da se pokrene društvo na akciju u smeru razvoja postojećih kapaciteta u Opštini Leposavić, kako u socijalnom tako i u ekonomskom smislu.

VIZIJA

Učinimo zajednicu boljim mestom. Mi verujemo da kada promenimo sebe na bolje, menjamo svoje porodice, koje mogu promeniti zajednicu i na kraju svet učinimo boljim mestom za život.

MISIJA

Omogućiti rad na uspostavljanju demokratije u našem društvu, pospešivanje ekonomskog razvoja a naročito na promociji I uspostavljanju demokratskih vrednosti kod mladih ljudi.