PODIZANJE SVESTI

 O ZNAČAJU UKLJUČIVANJA CIVILNOG DRUŠTVA

U PROCESE ODLUČIVANJA U OPŠTINI LEPOSAVIĆ