Otvaranje škole crtanja i slikanja

1. marta 2017. god. – u galeriji Centra za kulturu “Sava Dečanac” otvorena je besplatna tromesečna škola crtanja i slikanja. Škola je otvorena kao deo realizacije projekta “Razvoj civilnog društva u opštini Leposavić” od strane NVO “Action for Social and Pročitajte više …