AKTIVNO UKLJUČIVANJE CIVILNOG DRUŠTVA

PREVASHODNO MLADIH U AKTIVNOSTI KOJIMA SE PODSTIČE KREATIVNOST, SVEST O EKOLOGIJI, SVEST O POTREBI DA SE UKLJUČE U DRUŠTVENI ŽIVOT