Akcija pošumljavanja realizovana

13. maja 2017. godine akciju pošumljavanja je realizovala nevladina organizacija “Action for Social and Economic Development” – ASED u okviru projekta “Razvoj civilnog društva u opštini Leposavić” koji je podržan od strane organizacija NVO “Innovate” u saradnji sa Slovak Aid-om i Slovak Foreign Policy Association.

Cilj ove akcije je obavljanje pošumljavanja 1500 sadnica bora u mestu Belo Brdo na lokaciji kod vodovoda.

Na ovaj način utičemo na povećanje zelenih površina u opštini Leposavić, a osim toga pozitivan uticaj na učesnike pošumljavanja ogleda se kroz sprovođenje sledećih podciljeva:

  • podizanje svesti kod mladih o značaju ekologije i očuvanju životne sredine;
  • učesnici će naučiti šta je šumarstvo (šume, značaj i vrste šuma, zaštita šuma, koristi, način pošumljavanja i neprijatelji šuma);
  • razvijanje osjećaja zajedništva i odgovornosti u zajedničkom kolektivnom radu.

Učesnici akcije pošumljavanja jesu učenici (volonteri) osnovne i srednje škole iz Leposavića, pa se na ovaj način zahvaljujemo direktorima Osnovne škole “Leposavić” i Srednje škole “Nikola Tesla” na odličnoj saradnji.

Akciju pošumljavanja dodatno je pomoglo šumarsko Javno Preduzeće “Srbijašume”, na način što su nam pomogli u određivanju lokacije za pošumljavanje a njihovi predstavnici će davati učesnicima smernice i nadgledati pošumljavanje.

 

Pored pošumljavanja ASED organizacija je organizovala:

  • istraživanje o stavovima omladine u Lepsaviću,
  • dodelila 20 kanti za otpatke Opštini Leposavić sa ekološkom porukom,
  • škola crtanja i slikanja u Centru za kulturu “Sava Dečanac”.

 

Aktivnosti koje nas očekuju u narednom periodu jesu:

  • organizovanje izložbe radova nastalih u školi crtanja i slikanja;
  • letnji bioskop za najmlađe na otvorenom u letnjem periodu;
  • koncert u zatvorenom prostoru namenjen omladini Leposavić;