Pošumljavanje

U okviru projekta “Razvoj civilnog društva u opštini Leposavić” koji sprovodi nevladina organizacija “Action for Social and Economic Development” – ASED (u daljem tekstu ASED), podržanog od strane organizacija NVO “Innovate” u saradnji sa Slovak Aid-om i Slovak Foreign Policy Association, NVO ASED je predvidela obavljanje pošumljavanja 1500 sadnica bora u mestu Belo Brdo na lokaciji kod vodovoda. Realizacija akcije pošumljavanja je predviđena 13. maja 2017. god.