Donacija kanti za otpatke i transparentniji rad Opštine Leposavić

U petak 31.03.2017. god. realizovana je donacija ASED-a Opštini Leposavić u obliku isporuke 20 kanti za otpatke koje su planirane za uličnu montažu. Donacija je sprovedena u okviru projekta “Razvoj civilnog društva u opštini Leposavić” podržan od strane NVO Innovate a u saradnji sa Slovak Aid-om i Slovak Foreign Policy Association. Ovom akcijom hteli smo da damo svoj doprinos očuvanju čistoće i poboljšanju higijenskih uslova u Leposaviću.

 

Naša organizacija će ujedno uticati na poboljšanje transparentnosti rada opštine tako što će na svom internet sajtu objavljivati informacije koje su od važnosti i u vezi sa radom Opštine Leposavić, što je i potvrđeno Memorandumom o razumevanju sa gradonačelnikom.